نتایج پرونده بیماران لیزری

در بالا منو جستجو می توانید شماره پرونده خود را درج و از نتایج عمل خود مطلع شوید.

bi-960826-01

قابل عمل جراحی بینی بدون مشکل می باشد.